Tijd schept kunst

Waarom dit tijdsbeeld

‘Druk druk druk!’: een veelgehoord antwoord als je iemand vraagt hoe het met hem gaat. Maar niet iedereen heeft het te druk. Sommige mensen hebben teveel vrije tijd en hebben geen uitlaatklep. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel psychiatrische patiënten.
The Living Museum in New York maakt deel uit van een psychiatrisch centrum. Het geeft de patiënten geen therapie, maar biedt hen de mogelijkheid hun creatieve ideeën te laten rijpen en zich te ontwikkelen als kunstenaars. Kunst is er geen bezigheidstherapie, maar een waardevolle invulling van de vrije tijd. Het geeft de patiënten een extra identiteit. Ze staan in de wereld als kunstenaars. Die aanpak staat in schril contrast met de krankzinnigengestichten van de jaren 1920 en ’30, die zich hermetisch afsloten van de maatschappij. Is er in 2117 ook nog de ruimte voor dergelijke creatieve initiatieven?

Ook veel buitenlands materiaal vindt natuurlijk zijn weg naar de Vlaamse archieven. Dit filmpje maakt deel uit van een virtuele tentoonstelling van museum Dr. Guislain en het project werd door het museum ook bekroond met de Dr. Guislain Award in 2015.


Museum Dr. Guislain, Gent

Museum Dr. Guislain, Gent

Het Museum Dr. Guislain, in het oudste ‘krankzinnigengesticht’ (1857) van België, belicht de geschiedenis van de psychiatrie in de permanente collectie en wisselende thematentoonstellingen.

Meer info