Thuis in je vrije tijd

Waarom dit tijdsbeeld

In dit filmpje zien we hoe een gezin samen tijd doorbrengt in hun woonkamer. De activiteiten zijn stereotiep verdeeld: de kinderen spelen, de vrouw houdt zich bezig met de kinderen en haar handwerk terwijl de man de krant leest. Bij het verschijnen van de televisie, nam die een centrale plek in en werd tv-kijken een familiale activiteit. Vandaag hebben alle familieleden een waaier aan hobby’s die niet allemaal in de woonkamer uitgeoefend worden. Brengen we in 2117 onze vrije tijd opnieuw thuis door, gezellig samen in de woonkamer?

Publiciteitsfilm van de Christelijke Arbeidersbeweging


KADOC - KU Leuven

KADOC - KU Leuven

Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed op uitgeoefend heeft. Denk maar aan onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, pers en politiek, maar ook aan kunst, landbouw, economie, ontwikkelingssamenwerking en jeugdbewegingen.

Meer info