Ravotten in uniform

Waarom dit tijdsbeeld

Nergens ter wereld is het aanbod aan jeugdbewegingen zo groot als in Vlaanderen. Ravotten in speeluniform, zingen, op tocht gaan: het maakt allemaal deel uit van een stevige traditie, ook vandaag nog. Een robbertje vechten onder luid applaus van je leeftijdsgenoten, zoals in dit filmpje, is echter niet meer van deze tijd. Je samen uitleven is dat wel. In het begin van de twintigste eeuw stonden jeugdbewegingen in het teken van godsdienstige of politieke idealen, maar vandaag ligt de nadruk op samen jong zijn en ervaringen opdoen. Hoe ziet de jeugdbeweging eruit in 2117?

Beeldfragment van het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), 1940


ADVN - Archief en onderzoekscentrum

ADVN - Archief en onderzoekscentrum

Het ADVN - archief en onderzoekscentrum verzamelt, bewaart en beheert een erfgoedcollectie met betrekking tot de Vlaamse en andere nationale bewegingen in Europa en de bijhorende thema’s zoals natievorming, culturele identiteit en migratie.

Meer info