Dierenplezier?

Waarom dit tijdsbeeld

Dieren inzetten voor spel en vertier was vroeger de normaalste zaak van de wereld. Van oudsher speelden ze een rol in tradities tijdens carnaval, kermis of andere feesten. Bij het hanenrijden in Wilmarsdonk rukten deelnemers de kop van een dode haan af, terwijl ze op een karrenwiel ronddraaiden. Gelukkig hebben we nu meer aandacht in onze tradities voor het welzijn van dieren. Hanengevechten zijn verboden en kattenknuppelen beperken we tot pluchen exemplaren. Welke rol spelen dieren in onze tradities in 2117?

Beeldfragment Hanerijden, Wilmarsdonk, 1952


FelixArchief

FelixArchief

In het FelixArchief ontdek je het rijke geheugen van de stad Antwerpen. Het grootste aandeel van de bewaarde documenten zijn afkomstig van het Antwerpse stadsbestuur, de stedelijke administratie met al haar diensten en van het Antwerpse OCMW met al zijn instellingen.

Meer info