Museum Dr. Guislain, Gent

Het Museum Dr. Guislain, in het oudste ‘krankzinnigengesticht’ (1857) van België, belicht de geschiedenis van de psychiatrie in de permanente collectie en wisselende thematentoonstellingen.

Deze tentoonstellingen brengen u op scherpe wijze bij de actualiteit van ‘normaal’ en ‘abnormaal’, uitsluiting of tolerantie. De fascinatie voor het andere verbindt alle collecties van het museum met elkaar. Een internationale verzameling outsiderkunst herinnert aan de scheppingskracht in elk van ons.

Bezoek de website
logo Museum Dr. Guislain, Gent

De video's van deze partner

Tijd schept kunst
Museum Dr. Guislain, Gent Meer infoTijd schept kunst

Tijd schept kunst

Tijd schept kunst