Letterenhuis

Het Letterenhuis is het literaire archief van Vlaanderen. Het verzamelt en bewaart (digitale en papieren) manuscripten, brieven, foto’s, documenten en audiovisueel materiaal van schrijvers, uitgevers en literaire tijdschriften van 1800 tot nu.

De collectie vormt ideaal bronnenmateriaal voor biografen, tekstedities en literaire of (cultuur)historische studies. Schrijvers en lezers, kunst en literatuur, heden en verleden ontmoeten elkaar op exposities, lezingen, rondleidingen en literaire talkshows in het Letterenhuis.

Bezoek de website
logo Letterenhuis

De video's van deze partner

Wat is kunst? Een debat.
Letterenhuis Meer infoWat is kunst? Een debat.

Wat is kunst? Een debat.

Wat is kunst? Een debat.