KADOC - KU Leuven

Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed op uitgeoefend heeft. Denk maar aan onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, pers en politiek, maar ook aan kunst, landbouw, economie, ontwikkelingssamenwerking en jeugdbewegingen.

KADOC - het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven - is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting van en het wetenschappelijk onderzoek naar het historische erfgoed dat voortvloeide uit die wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

Bezoek de website
logo KADOC - KU Leuven

De video's van deze partner

Thuis in je vrije tijd
KADOC - KU Leuven Meer infoThuis in je vrije tijd

Thuis in je vrije tijd

Thuis in je vrije tijd
Kermis voor het goede doel
KADOC - KU Leuven Meer infoKermis voor het goede doel

Kermis voor het goede doel

Kermis voor het goede doel