AMVB

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel vzw (her)ontdekt het verdwijnende collectief geheugen van de Nederlandstalige Brusselaars in de veranderende grootstedelijke samenleving.

Het AMVB is als gemeenschapsarchief een open huis voor de continue ondersteuning van de Nederlandstalige erfgoedgemeenschappen. Het maakt hun erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan.

Als pluralistische organisatie verzekert het AMVB de verwerving, het beheer, de valorisatie van en het onderzoek naar 19de en 21ste-eeuwse archieven en erfgoedcollecties geënt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een gastvrij forum voor wie het Brussel van vandaag en gisteren wil ontdekken en beleven.

Bezoek de website
logo AMVB

De video's van deze partner