Disclaimer en privacy

Wettelijke bepalingen m.b.t. de VIAA websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op de websites van VIAA. Je mag de informatie op de VIAA websites gebruiken als je je volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. VIAA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de VIAA-websites worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIAA en zijn partners verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze websites mee te delen in familiekring. De video’s op de website ‘De Beeldcapsule’ zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Je mag deze video’s gedurende de looptijd van de campagne delen via de deelfunctionaliteit die op de website voorzien is voor sociale media, maar niet downloaden of hergebruiken in een andere context.

2. Aansprakelijkheid van VIAA

VIAA streeft ernaar jou zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VIAA hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven jou in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

3. Privacy-beleid

Je kan de VIAA-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als je wil deelnemen aan evenementen of als je je wil abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet je jouw persoonsgegevens meedelen. Telkens als je persoonlijke informatie verstrekt, zal VIAA deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die VIAA verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van VIAA, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de gegevens die VIAA over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van VIAA verwijderd worden. Contacteer info@viaa.be indien je inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.

Onderaan elke mailing die je van VIAA ontvangt, vind je een link om je uit te schrijven op onze mailinglijst.

4. Gebruik van cookies

De VIAA-websites maken soms gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes informatie die via je browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van je computer of je mobiel toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website (vb. je taalkeuze). Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

5. Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. De informatie die door ons bewaard wordt, is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, enz.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op jouw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, geanonimiseerde rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-beheerders en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies voor De Beeldcapsule

Welke filmpjes je toevoegt aan je Beeldcapsule wordt bijgehouden door middel van een cookie. Pas op het moment dat je jouw capsule verzendt, wordt de capsule definitief opgeslagen op onze servers. De cookies slaan verder geen persoonlijke informatie op, of worden niet gebruikt om andere gegevens op te slaan, te verzenden of te verwerken. Als je ervoor kiest om het gebruik van cookies niet toe te staan voor deze website dan kan je geen capsule vullen en verzenden.