Jo Tollebeek
Decaan Faculteit Letteren KU Leuven en hoogleraar geschiedenis.

Tradities als de appelsienendans of het duivenmelken zijn eigen aan onze cultuur, maar vertellen ook een veel breder verhaal. Net als bij een verzamelwoede, ontdekken we onszelf in de activiteit, en met een beetje geluk ook de ander.
Jo Tollebeek

Mijn Beeldcapsule

De appelsienendans

“De appelsienendans van Meulestede biedt de mogelijkheden van het leven: wie de ogen gericht houdt op de appelsien, zal die niet verliezen. Wie in de ogen van de danspartner kijkt, zal de vrucht zien vallen, maar wint de liefde. Hebben of niet hebben: een hele wereld in een kleine traditie.”

Grijs Prijsbeest

“De ernst, het jargon, de eigen cultuur: het is onbegrijpelijk voor wie nooit met de duiven gespeeld heeft. Toch zijn we aan deze traditie gehecht.”

Wat verzamel jij?

“Alleen de schamelen van geest verzamelen niets, wist Drs P al. Wij ontdekken onszelf en de wereld in onze verzameling, subject en object. Verzamelen is vormgeven.”