Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Deze filmpjes hangen veelal samen met onze Vlaamse tradities. Of we die tradities koesteren zoals ze zijn of eventueel veranderen, moeten we steeds met een kritische blik bekijken. Maar daarnaast zijn het ook hartverwarmende filmpjes die een glimlach op je gezicht brengen.
Geert Bourgeois

Mijn Beeldcapsule

Mijn hond en ik

“De onvoorwaardelijke vriendschap tussen mens en dier is iets bijzonders. Ik vind het bijzonder hartverwarmend om te zien hoe deze man aan doggydancing doet.”

De appelsienendans

“Volkse gebruiken behoren ook tot het cultureel erfgoed van een gemeenschap. In dit fragment in Gent is de appelsienendans groeps- en gemeenschapsvormend. Dat is de basis van onze Vlaamse verbondenheid.”

Dierenplezier?

“Het is belangrijk om tradities te koesteren, ze maken immers deel uit van ons immaterieel erfgoed. Maar sommige tradities zijn intussen achterhaald en stroken niet meer met onze ethische standaarden. Het spreekt dan voor zich dat die tradities verdwijnen of gewijzigd worden.”