Bruno De Wever
Hoogleraar geschiedenis Universiteit Gent.

Deze beelden vertellen niet alleen iets over het verleden, maar ook over hoe we als mensen leven en in het leven staan. Naast historische interesse, zorgen beelden als die van Hofstade voor een dosis persoonlijke nostalgie, al is ook die niet zonder angel.
Bruno  De Wever

Mijn Beeldcapsule

Congé Payé

“Vrije tijd en de mogelijkheid om die te besteden aan andere zaken dan wat noodzakelijk is om te overleven, is van recente datum en het resultaat van sociale strijd. Dit beeld herinnert eraan dat betaald verlof pas in 1936 wettelijk verplicht werd in België. Voor zes dagen per jaar dan toch.”

Wat verzamel jij?

“In alle historische veranderlijkheid zijn er in het menselijk bestaan toch enkele constanten. Heldenverering en verzamelwoede zijn twee fenomenen die haast antropologisch lijken en in dit fragment verenigd worden.”

Wat is kunst? Een debat.

"Het vermogen om met woorden een werkelijkheid te schilderen: dat onderscheidt de mens van andere dieren. Dit fragment toont hoe menselijke opvattingen over de werkelijkheid altijd relatief zijn en historisch bepaald, nooit absoluut.”

Watervertier

“Hofstade was in mijn kindertijd een zeldzaam uitstapje op warme dagen. Ik werd er gestoken door een wesp en dat levert nog steeds scherpe herinneringen op. Het Hofstade van dit filmpje met wielerpiste en attracties is mij onbekend, maar versterkte toch mijn gevoelens van nostalgie. Niets is voor altijd.”